Skauci Europy – o co chodzi?

Skauci Europy to Katolickie Harcerstwo założone przez Roberta Baden-Powella oraz jezuitę o. Jakuba Sevina. Federacja Skautów Europy jest uznana przez Stolicę Apostolską. Polskim członkiem Federacji jest Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisz” FSE.

Skauci Europy to harcerstwo, którego ważną częścią jest przywiązanie do natury szczególnie do lasu. Nasze zbiórki odbywają się na łonie natury, nasza gromada dysponuje swoim własnym obozem leśnym utworzonym za zgodą leśniczego. Nasze zbiórki trwają około 3 godzin i mają na celu kształtowanie właściwych postaw moralnych, zmysłu praktycznego i umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz zdrowego patriotyzmu. Umiejętności te zyskujemy poprzez gry zespołowe, zabawy oraz rozmowy podczas tzw. Skały Narady. Skauci swoją pedagogikę opierają na Książce Księga Dżungli stąd występowanie nazw z nią związanych np. Akela (przewodnik stada wików) – główny prowadzący zbiórki wilczków.

Formacja w Skautach Europy dzieli się na 3 grupy wiekowe, czyli na 3 gałęzie:

I WILCZKI dla dzieci w wieku 8-12 lat (młodsze są przyjmowane warunkowo – jako „Kandydaci na wilczka”, a rodzice muszą towarzyszyć im na zbiórkach – zapraszamy takich rodziców do stania się Przybocznymi). Wilczki grupują się w Gromadzie (pełna gromada to 24 wilczki)

II HARCERZE i HARCERKI dla młodzieży w wieku 12-17 lat. Harcerze/rki grupują się w zastępach (jeden zastęp to 4-8 osób). 2 zastępy to 1 drużyna.

III PRZEWODNICZKI (kobiety) I WĘDROWNICY (mężczyźni) – 17 lat i dorośli. Do tej grupy Skautów Europy należą też Akela i Przyboczni/e

Kliknij w każdą z tych gałęzi, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej!

Fromacja Skautów we wszystkich gałęziach wiekowych opiera się na 5 celach:

  • Bóg (formacja duchowa)
  • Służba
  • Kształtowanie charakteru
  • Zmysł praktyczny
  • Zdrowie (aktywność fizyczna)

Strona ogólnopolska Skautów Europy – kliknij TU

Reportaż