II Gromada Żeńska w Przyłękach

Akela – Wioletta Kostrzak

Przyboczne: Julia Stanecka, Patrycja Łuźniak, Luycyna Brudnoch (skarbnik gromady), Natalia Kornowska, Monika Michalska.