Harcerze i Harcerki

Do harcerzy / harcerek może przyjść każdy w wieku 12-17 lat. Nie trzeba wcześniej być w Wilczkach! Harcerze spotykają się w małych zastępach (4-8 osobowych), w których każdy pełni jakąś role, zadanie i jest za coś odpowiedzialny. Pieczę nad zastępem sprawuje Zastępowy/a (jeden z harcerzy/ek), któremu pomaga Drużynowy (osoba pełnoletnia). Dwa zastępy tworzą jedną drużynę. W tej grupie wiekowej Skautów Europy, tak jak w młodzszej, nie ma koedukacji – osobne zastępy tworzą dziewczynki, osobne chłopcy.

W Przyłękach 2 pierwsze zastępy męskie powstały w listopadzie 2022 r. W 2023 r. powstanie pierwszy zastęp dziewczęcy.

Więcej o harcerkach

Więcej o harcerzach

Jeśli chcesz wstąpić do nas, zadzwoń: 796 230 096