Dokumenty Skautowe

Rozwój w gromadzie skautowej:

Chłopak lub dziewczynka (ochotnik)

  • 4 zbiórki – decyzja z deklaracją

Przyjęcie do gromady – delikatna łapka

(chusta plus książeczka mowgli łączny koszt 25 zł)

  • Mundur (ok. 110 zł)
  • Zaliczanie umiejętności

Złożenie obietnicy – Wilczek

  • Zaliczanie umiejętności

Pierwsza Gwiazdka

  • Zaliczanie umiejętności

Druga Gwiazdka

Przejście do Harcerstwa

Deklaracja członkowska Skautów Europy

Opłata roczna za członkostwo w Sakutingu wynosi 90 zł i jest dokonywana po wejściu dziecka oficjalnie do gromady czyli po okresie bycia ochotnikiem.

Numer konta:
68 1500 1777 1217 7011 4479 0000

Dopisek – Imię i nazwisko dziecka, nazwa gromady.

W Gromadzie Męskiej mamy dobrowolną składkę miesięczną wynoszącą 10 zł, którą przeznaczamy na potrzeby chłopców (Zakup i druk materiałów, narzędzia, jedzenie i napoje, szkolenia, itp.

Pobór Składki – Jakub Karczmarczyk (Baloo) Skarbnik Gromady lub na konto Gromady:

47160014621742748310000001